Fløytist – fløyte flöjt flöte flute huilu флейта فلوت フルート 长笛
Private fløytetimar (English, click here >>>)

Vidar gjev private fløyteleksjonar i Stavanger-området. Desse kan arrangerast enten i heimen hans på Austre Åmøy eller på Universitetet i Stavanger, Bjergsted avhengig av Vidar sin timeplan. Vidar kan gje fløytetimar i andre byar når han turnerer. For nærare informasjon om gjeldande timeprisar og timeavtale kan vidarekomne studentar kontakte Vidar på vid-aus@online.no eller (+47) 920 62 420.

Universitetet i Stavanger, UIS

Studere fløyte med Vidar på Universitetet i Stavanger, klikk her >>>


Fløytelenker:


Fløyterepertoar Universitetet i Stavanger - Flute repertoire UIS
Moderne fløytemusikk - Modern repertoire
Fløyterepertoire og mykje anna - Flute repertoire plus plus
Meir fløyterepertoire - More flute repertoire
Komponistdatoar - Composers Dates

Basis grep - Basic fingerings
Høge grep - High fingerings
Alternative grep - Alternative fingerings
Piccolo grep -Piccolo fingerings
Trillegrep 1 - Trill fingerings 1
Trillegrep 2 - Trill fingerings 2
Fyll inn eigne grep - Fill in your own fingerings
The Virtual Flute

Fløyteakustikk - Flute acoustics

Moderne teknikk
Fingertrening

Fløytehistorien - The Flute history
Flutehistory.com
Fløytekjelda - The flute source
FluteInfo.com
Wikipedia
Uncyclopedia

Tommelstøtte - Thumb Rest (veldig bra for stabilitet, ambefales!)
© 2009 Vidar Austvik Kontakt meg